Kesärenkaat, talvirenkaat... Mitä tiedät renkaista ylipäätään?

Renkaat ovat kaikille tuttuja ja jokseenkin itsestäänselvinä pidettyjä asioita, kun puhutaan tietyistä ajoneuvoista. Nämä kuitenkin pitävät sisällään paljon asioita, mitä ei tule ajatelleeksi juuri edellä mainitusta itsestäänselvyyssyystä. Olemme ajan saatossa tottuneet kulkemaan pyörillä, jotka kulkevat renkailla; autoilla, joissa on renkaat; kuljettamaan lapsia vaunuissa, joissa on jälleen kerran renkaat ja tekemään esimerkiksi tiettyjen huonekalujen liikuttamisesta helpompaa renkaiden avulla. Tässä kirjoituksessa perehdymme tarkemmin siihen, mitä autonrenkaat todellisuudessa ovat ja mihin asioihin rengasmaailmassa kiinnitetään huomiota. Tervetuloa - toivottavasti opit jotain uutta!

Renkaan anatomiaa

Renkaalla tarkoitetaan ammattikielessä vanteen eli metallisen pyöreän objektin, joka kiinnittyy auton napaan, päälle asennettua kumiosuutta. Kuluttajat kuitenkin rengastermillä usein tarkoittavat sekä kumiosuutta että vannetta yhdessä, eli koko pyörästä tavallisesti käytetään nimitystä rengas. Sukellettaessa syvemmälle aiheeseen löytyy renkaita erilaisia käyttötarkoituksesta riippuen. Näistä tunnetuimpia ovat ristikudos-, vyö- sekä ristikudosvyörengas. Ristikudosrengas rakentuu päällekkäisistä kudoskerroksista, kun taas vyörenkaassa kudoslangat kulkevat poikittain. Nimensä mukaisesti ristikudosvyörenkaassa näiden molempien renkaiden hyvät ominaisuudet ovat pyritty yhdistämään yhteen renkaaseen. 

Mitä talvi- ja kesärenkaisiin tulee 

Suomessa keliolosuhteet määrittävät paljon autoilua ja näiden takia myös renkaita varten on olemassa tiettyjä säädöksiä sekä rajoituksia. Talvirenkaita henkilö- sekä pakettiautoissa on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuussa riippumatta siitä onko asuinalue etelä- vai pohjois-Suomessa. Nastarenkaita saa puolestaan käyttää 1.11-31.3 - rajoitukset näissä ovat hyvin tarkat sillä nastat kuluttavat tien pintoja paljon ja näiden turha käyttö pidemmällä ajanjaksolla tekisi paljon hallaa teiden kunnossapitoa ajatellen. Kesärenkaissa vain pääurien syvyydellä on suurin merkitys. Urasyvyys katsotaan kulutuspinnasta ja tämän on oltava vähintään 1,6 millimetriä, mutta suositeltu syvyys muun muassa vesiliirtosyistä on kuitenkin 4-5 milimetriä. Talvirenkaissa pääurien syvyyden tulee olla vähintään 3 millimetriä, mutta tässäkin enempi on parempi ja suositeltu syvyys on vähintään 4-5 millimetriä. Vähimmäissyvyys on määritelty siitä syystä, että tämän alapuolelle mentäessä auto voidaan luokitella katsastuksen yhteydessä ajokelvottomaksi. Hyvä vertailukohta urasyvyyksiä punnitessa on, että uusien kesärenkaiden syvyys on 8 millimetriä ja talvirenkaiden 10 millimetriä. Urasyvyys on myös suoraan yhteydessä turvallisuuteen, mistä ei koskaan tulisi tinkiä. 

Lisätietoa renkaista löydät esimerkiksi täältä: JV-varustelut Oy

jaa